Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Innkalling til ordinært årsmøte i Hagaløkka 1 Sameie
Publisert 28.04.2021
Grunnet Korona-situasjonen er det også i år vanskelig å avholde årsmøte fysisk og samtidig overholde myndighetenes anbefalinger om smittevern. 

Hos oss har styret kommet frem til at det mest hensiktsmessige er å gjennomføre årsmøte uten fysisk oppmøte, ved å benytte en kombinasjon av en digital løsning og papir (for de som ikke er digitale).

Se vedlagt innkalling for mer informasjon om frister og hvordan årsmøtet gjennomføres.

Revisor har bekreftet at de har godkjent årsregnskapet, men sameiet har ikke mottatt revisjonsberetningen innen fristen for utsendelse av innkallingen. Den vil derfor bli ettersendt i morgen.

PS: Det er kun seksjonseiere som har stemmerett på årsmøtet. Det er kun en stemme per seksjon. Leietakere har rett til å uttale seg (sende inn spørsmål/kommentarer). En seksjonseier kan la en fullmektig delta på "møtet" og stemme på sine vegne. Fullmakten må da sendes styret før avstemningen starter.

mvh Styret
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Frebos vei 62-78
1338 Asker